Giới thiệu CHP > Giới thiệu CHP >

Giới thiệu CHP

Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định thành lập số 1658/QĐ-LHH ngày 1/12/2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động số A-593 vào tháng 1 năm 2007. Từ khi thành lập, CHP đã triển khai các dự án phát triển, y tế công cộng và cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển tổ chức cho các tổ chức khác nhau. Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một thế giới mà trong đó tất cả mọi người đều được chăm sóc sức khỏe, được tham gia và trao quyền để tạo cuộc sống ấm no hạnh phúc và KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU.