Hướng dẫn học >

Hướng dẫn học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

(nếu chưa có tài khoản, bạn có thể bấm nút Đăng Ký để tự tạo tài khoản của riêng mình)

 

Bước 2: chọn Bài Học

(Hình ảnh Danh sách các bài học: gồm bài Mở đầu và 7 bài chính)

Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản thì mỗi sau mỗi lần học xong, hệ thống sẽ đánh dấu tích xanh cho bài vừa học xong.

 

(Hình ảnh các Chủ đề của 1 bài học)

 

(Chi tiết bài học: có nút Học lại bài trước)

 

(Chi tiết bài học: có Nút học bài tiếp theo)

 

(Cuối mỗi bài học sẽ có nút "Làm Bài Kiểm Tra")

 

Bước 3: Sau khi học xong 1 bài học, bạn sẽ có thể làm Bài Kiểm Tra bài đó

(Bấm nút "Bắt Đầu" để làm bài kiểm tra)

 

(Chọn 1 trong các đáp án rồi bấm "Câu Tiếp" để tiếp tục làm bài)