Thông tin dự án > Thông tin dự án >

Thông tin về dự án

 

DỰ ÁN

“TĂNG CƯỜNG VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG BỀN VỮNG CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM”

Nhà tài trợ: Chương trình PEPFAR thuộc Bộ Quốc phòng Hoa kỳ tại Việt Nam (DOD PEPFAR)

Cơ quan chủ quản: Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Đơn vị thực hiện Dự án: Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP)

Cơ quan đối tác: Cục Quân Y, Bộ Quốc Phòng Việt Nam

Địa bàn dự án: tập trung vào 11 tỉnh ưu tiên của PEPFAR và hỗ trợ nâng cao năng lực hệ thống quân y toàn quốc

Thời gian thực hiện: 2021-2025

TÓM TẮT DỰ ÁN

Dự án do Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP) thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Quân Y/Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm giảm thiểu tác động và tăng cường ứng phó bền vững với dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. Các ưu tiên của Dự án bao gồm vận động và phát triển chính sách, hỗ trợ xây dựng và củng cố năng lực, tăng cường quan hệ hợp tác đối tác giữa hệ thống quân- dân y và hướng tới một chương trình phòng chống HIV/AIDS Quân đội Việt Nam tự chủ bền vững.

Nội dung can thiệp của dự án tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật ( xây dựng, phổ biến và triển khai chính sách/ hướng dẫn kỹ thuật; đào tạo tập huấn; hướng dẫn tại chỗ/ cầm tay chỉ việc) trong các lĩnh vực chủ chốt: 1) tư vấn giáo dục phòng chống HIV/AIDS trực tiếp cho chiến sĩ mới và xây dựng nền tảng học trực tuyến cung cấp thông tin về HIV/AIDS cho các nhóm có nhu cầu; 2) Tư vấn xét nghiệm phát hiện ca nhiễm mới, kết nối chuyển gửi người nhiễm HIV tới các dịch vụ dự phòng và điều trị  HIV; 3) Nâng cao năng lực điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn; 4) Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm… nhằm nâng cao năng lực hệ thống quân y ứng phó với HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm liên quan khác.

Ước tính mỗi năm dự án hỗ trợ tư vấn giáo dục sức khỏe phòng chống HIV/AIDS cho 50.000 chiến sĩ mới, cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho 30.000 khách hàng, điều trị bằng thuốc ARV cho khoảng 300 bệnh nhân HIV, trong đó, trên 80% là nhân dân sinh sống quanh khu vực cơ sở quân y; Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho gần 600 cán bộ quân y trong các mảng kỹ thuật liên quan; cập nhật/xây dựng các chính sách và tài liệu kỹ thuật theo quy định của quốc gia và nhu cầu của quân y.

 Với kinh nghiệm triển khai thành công dự án hỗ trợ Quân Y Việt Nam (DHAPP -BAA-13-002 / N68171-14-1-0039) từ 2014 đến tháng 1 năm 2020 và với sự hợp tác hỗ trợ chặt chẽ của DoD PEPFAR Việt Nam và Cục Quân Y/ Bộ Quốc Phòng, CHP cam kết thực hiện thành công dự án này nhằm tăng cường tính bền vững và hiệu quả của chương trình phòng chống HIV/AIDS quân đội Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam đạt được các mục tiêu 95-95-95 để chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.